Изпити на Кеймбридж

Изпити на Кеймбридж за деца: Young Learners (YLE)

YLE са изпити по английски език към Университета на Кеймбридж, предназначени за деца от 7 – 12-годишна възраст. Изпитите проверяват четирите езикови умения: Слушане, Четене, Писане и Говорене, като всички деца, явили се на изпита, получават сертификат. Оценката е под формата на брой щитове. Целта на тези изпити е да мотивират децата, да им предоставят опит в явяването на подобен изпит, като по този начин им помагат да преодолеят стреса при изпитите от предстоящите високи нива на Кеймбридж.

Starters – отговаря на ниво Pre A1 по Общоевропейската езикова рамка. На този изпит, след допълнителна кратка подготовка по формата, могат да се явят деца, завършили ниво P2 (Primary2) в Advance Language School.

 • Изпитът включва:
 • Listening (слушане с разбиране) – 20 минути
 • Reading and Writing (четене с разбиране и писане) – 20 минути
 • Speaking (говорене) – 3 – 5 минути.

Изпитът е на хартия и се провежда във Враца.

Movers – отговаря на ниво A1 по Общоевропейската езикова рамка. На този изпит, след допълнителна кратка подготовка по формата, могат да се явят деца, завършили ниво S1(Senior1) в Advance Language School.

Изпитът включва:

 • Listening (слушане с разбиране) – 25 минути
 • Reading and Writing (четене с разбиране и писане) – 30 минути
 • Speaking (говорене) – 5 – 7 минути

Изпитът е на хартия и се провежда във Враца.

Flyers– отговаря на ниво A2 по Общоевропейската езикова рамка. На този изпит, след допълнителна кратка подготовка по формата, могат да се явят деца, завършили ниво S2 (Senior2) в Advance Language School.

Изпитът включва:

 • Listening (слушане с разбиране) – 25 минути
 • Reading and Writing (четене с разбиране и писане) – 40 минути
 • Speaking (говорене) – 7 – 9 минути

Изпитът е на хартия и се провежда във Враца.

ИЗПИТИ НА КЕЙМБРИДЖ ПО ОБЩ АНГЛИЙСКИ ЗА УЧЕНИЦИ И ВЪЗРАСТНИ

KET (Cambridge English: Key) отговаря на ниво A2 по Общоевропейската езикова рамка. На този изпит, след допълнителна кратка подготовка по формата, могат да се явят курсисти, успешно завършили ниво S3(Senior3) или А2(Adults 2) в Advance Language School.

Изпитът включва:

 • Reading and Writing (четене с разбиране и писане) – 1 час и 10 минути
 • Listening (слушане с разбиране) – 30 минути
 • Speaking (говорене) – 8 – 10 минути

Изпитът е на хартия и се провежда във Враца.

PET (Cambridge English: Preliminary) отговаря на ниво B1 по Общоевропейската езикова рамка. PET е признат от много работодатели и образователни институции. Този сертификат доказва, че владеете езика на средно ниво.На този изпит, след допълнителна кратка подготовка по формата, могат да се явят курсисти, успешно завършили в  Advance Language School ниво S4(Senior4)/ S5 (Senior5)  или А3(Adults 3)/ A4 (Adults4).

Изпитът включва:

 • Reading and Writing (четене с разбиране и писане) – 1 час и 30 минути
 • Listening (слушане с разбиране) – 30 минути
 • Speaking (говорене) – 10 – 12 минути

Изпитът е на хартия и се провежда във Враца.

FCE (CambridgeEnglish: First) отговаря на ниво B2 по Общоевропейската езикова рамка. Този сертификат удостоверява владеене на английски език над средно ниво за работа в англоговоряща среда и обучение. При успешно представяне на изпита, възможните оценки са три: А, В, С. При оценка D Кеймбридж издава сертификат за по-ниското ниво  PET. При оценка А, кандидатът получава сертификат за по-високото ниво на владеене на Английски – С1.

На този изпит могат да се явят курсисти, завършили курс за подготовка по формата на изпита FCEв AdvanceLanguageSchool.

Изпитът включва:

 • Reading and Use of English (четене с разбиране и употреба на език) – 1 час и 15 минути
 • Writing (писане) – 1 час и 20 минути
 • Listening (слушане с разбиране) – 40 минути
 • Speaking (говорене) – 14 минути

 

Кандидатите могат да избират между хартиен и компютърен формат на изпита, но традиционно почти всички кандидати на Advance Language School се явяват на компютърен вариант, който се провежда във Враца. За безспорните предимства на компютърния вариант можете да прочетете тук:

Информация за списъка с университети и работодатели по света, признаващи FCE, можете да получите на официалната уебстраница на изпитите на Кеймбридж: http://www.cambridgeenglish.org/why-choose-us/global-recognition/ 

CAE (Cambridge English: Advanced) отговаря на ниво C1 по Общоевропейската езикова рамка. Този сертификат удостоверява владеене на английски език  на академично ниво за обучение в  университети и работа в академична англоговоряща среда. При успешно представяне на изпита, възможните оценки са три: А, В, С. При оценка DКеймбридж издава сертификат за по-ниското ниво  В2. При оценка А, кандидатът получава сертификат за най-високото ниво на владеене на Английски – С2. Тази гъвкава система за оценяване на нивото на владеене на езика прави CAE един от най-предпочитаните изпити в световен мащаб.

На този изпит могат да се явят курсисти, завършили курс за подготовка по формата на изпита CAE в Advance Language School.

Кандидатите могат да избират между хартиен и компютърен формат на изпита, но традиционно почти всички кандидати на Advance Language School се явяват на компютърен вариант, който се провежда във Враца. За безспорните предимства на компютърния вариант можете да прочетете тук:


Изпитът включва:

 • Reading and Use of English (четене с разбиране и употреба на език) – 1 час и 30 минути
 • Writing (писане) – 1 час и 30 минути
 • Listening (слушане с разбиране) – 40 минути
 • Speaking (говорене) – 15 минути

Информация за списъка с университети и работодатели по света, признаващи CAE, можете да получите на официалната уебстраница на изпитите на Кеймбридж:

www.cambridgeenglish.org/why-cambridge- english/global-recognition

CPE (Cambridge English: Proficiency) отговаря на ниво C2 по Общоевропейската езикова рамка. Този сертификат удостоверява владеене на английски език на най-високо академично ниво за обучение в  университети (вкл. магистърски и докторантски програми) и работа в академична англоговоряща среда. При успешно представяне на изпита, възможните оценки са три: А, В, С. При оценка DКеймбридж издава сертификат за по-ниското ниво  С1. Оценка А на изпита CPE удостоверява най-високото възможно ниво на владеене на английски език.

На този изпит могат да се явят курсисти, завършили курс за подготовка по формата на изпита CPE в Advance Language School.

Кандидатите могат да избират между хартиен и компютърен формат на изпита, но традиционно почти всички кандидати на Advance Language School се явяват на компютърен вариант, който се провежда във Враца. За безспорните предимства на компютърния вариант можете да прочетете тук


Изпитът включва:

 • Reading and Use of English (четене с разбиране и употреба на език) – 1 час и 30 минути
 • Writing (писане) – 1 час и 30 минути
 • Listening (слушане с разбиране) – 40 минути
 • Speaking (говорене) – 16 минути

 

Информация за списъка с университети и работодатели по света, признаващи CPE, можете да получите на официалната уебстраница на изпитите на Кеймбридж:

www.cambridgeenglish.org/why-cambridge- english/global-recognition

ИЗПИТ НА ГЬОТЕ ИНСТИТУТ

TestDaF е изпит по немски език за напреднало ниво, койтообхваща нивата от В2 до С1 от шестстепенната скала на Общата европейска референтна рамка за езиците (ОЕЕР).

Тестът съдържа:

 • Четене с разбиране – 60 минути
 • Слушане с разбиране – 40 минути
 • Писане – 60 минути
 • Говорене – 35 минути

TestDaFе документ за владеене на немски език на академично ниво и е признат от всички немски и австрийски университети както и от работодателите в Германия, Австрия и Швейцария.

Privacy Preferences
When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in form of cookies. Here you can change your privacy preferences. Please note that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we offer.