При успешно завършено ниво (с успеваемост над 60 %) получавате сертификат на Advance Language School, който можете да използвате за удостоверяване на нивото си на владеене на английски или немски език в България.

За нива В2, С1 и С2 не издаваме сертификати на школата, а подготвяме и организираме  явяването на изпитите на Кеймбридж и Гьоте Институт.

Чрез входящ тест. След обсъждане с преподавател преценяваме кой е най-подходящия тест за Вас. При най-малките входящият тест е под формата на събеседване с преподавател, за да се избегне стреса. Преподавателят определя нивото на детето и най-подходящия курс за него.

При учениците курсовете се провеждат два пъти седмично (броят часове е в зависимост от възрастта и нивото), в смяна, обратна на училищната. Курсовете за възрастни са главно вечер, освен ако всички курсисти в групата имат възможност за по-ранен курс. Основната натовареност на сертификатните (майсторски) нива традиционно е в събота.

Чрез периодични тестове върху отделните уроци/ раздели и финален тест.

 • Таксата включва: такса за обучение, административна обработка, допълнителни учебни материали за проверка на знанията, възможност за допълнителни консултации и опреснителни курсове, сертификат на Advance Language School за съответното ниво.
 • Учебните комплекти /учебник и учебна тетрадка/ не влизат в таксата за обучение и се заплащат допълнително.
 • Таксата за обучение не включва регистрационната такса за изпити администрирани от международни изпитни бордове.

Да, в случай, че заявите отказа си не по-късно от 5 работни дни преди стартиране на курса, за който сте се записали.

Не, в случай, че заявите отказа си след започването на курса или по-късно от 5 дена преди стартирането му. (При включването си в даден курс Вие заемате място, което би могло да бъде заето от друг кандидат.)

*Изключение от това правило може да има само в случай на сериозен здравословен проблем, който възпрепятства по-нататъшното Ви посещаване на курса.

Отстъпките при заплащане на таксата за обучение не са с натрупване и не превишават 20%, освен в индивидуални случаи от здравословен/социален характер и специално договорени с ръководството на школата.

 

– 5 % отстъпка ползват ученици, продължаващи обучението си в школата. Отстъпката се ползва само при спазване на сроковете за плащане и отпада за всяка просрочена вноска. При следваща вноска, платена в срок, отстъпката се възстановява;

–  10 % отстъпка при заплащане на пълната такса за обучение при записването;

– 10 % отстъпка при записване на 2 – ри член от едно семейство;

– 20% отстъпка при записване на 3 – ти член от едно семейство;

Да, можете. В Правилник за дейността и вътрешния ред на Advance Language School начините и сроковете за плащане са описани подробно.

Курсистите на Advance Language School могат да избират между компютърен и хартиен вариант на тези изпити, но от няколко години 100% от кандидатите избират компютърния вариант поради безспорните му предимства. Ето кои са те:

 • получаването на изпитните резултати става по-бързо – около две седмици след полагането на изпита
 • кандидатите могат лесно да променят отговорите си по време на изпита, което спестява време
 • автоматично преброяване на думите по време на компонента писане
 • не се налага пренасянето на резултатите на хартия, което води до по-малко грешки и спестява време (при хартиения вариант всички отговори трябва да се пренесат върху т. нар. answer sheet)
 • използването на слушалки при компонента слушане дава възможност на кандидатите да регулират силата на звука до предпочитано от тях ниво и изолира страничните шумове в изпитната зала
 • наличие на таймер за оставащото време за всеки компонент от изпита, което помага на кандидатите да планират добре времето си
 • почеркът при компонента писане не играе роля (за кандидати с нечетлив почерк изборът на компютърен вариант е силно препоръчителен)
 • при компонента писане не се налага изготвяне на чернова и допълнително пренасяне на текста на белова, което спестява много време
 • при компонента четене текстът е удобно разположен върху екрана (за разлика от хартиения вариант, който налага непрекъснато прелистване напред-назад при изпълнение на задачите)

Признати са в над 20000 университета, компании и държавни учреждения по целия свят.

Сертификатите на Кеймбридж за владеене на английски език са сред най-престижните и популярни дипломи, удостоверяващи владеенето на английски език в световен мащаб. Те служат за прием в университети в цял свят, удостоверяват нивото на английски език пред работодатели и различни видове международни организации.

Сертификатите на Кеймбридж FCE, CAE и CPЕ са приравнени към Общата Европейска Езикова Рамка и имат БЕЗСРОЧНА ВАЛИДНОСТ.

Притежаването на тези сертификати дава от 70 до 140 точки в UCAS / система за кандидатстване във висши учебни заведения във Великобритания/.

В България непрекъснато расте броят на университетите които ги признават. Ето някои от тях: Софийски университет „Св. Климент Охридски”, Университет по Архитектура, Строителство и Геодезия (УАСГ), Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”, Висше училище по агробизнес и развитие на регионите, Технически университет – София, Икономически университет – Варна, Варненски Свободен университет „Черноризец Храбър”, Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий”, Американски университет в България, Югозападен университет „ Неофит Рилски”, Русенски университет „Ангел Кънчев”, Нов български университет, Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”, Бургаски университет „ Проф. Асен Златаров”, Европейско висше училище по Икономика и Мениджмънт, Пловдив и др.

Информация за списъка с университети и работодатели по света, признаващи сертификатите на Кеймбридж, можете да получите на официалната уебстраница на изпитите на Кеймбридж:

http://www.cambridgeenglish.org/why-choose-us/global-recognition/

Privacy Preferences
When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in form of cookies. Here you can change your privacy preferences. Please note that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we offer.